Proces razvoja naših platformi prati princip „dizajnom do kvaliteta“. To znači da su platforme posebno dizajnirane za eliminisanje ili smanjenje nivoa HPHC sastojaka (štetnih i potencijalno štetnih sastojaka) koji postoje u aerosolu u poređenju sa koncentracijom u dimu cigarete.

Nauka o aerosolima

 

 

Čestice veoma malih dimenzija, kao što su kapljice ili fine čvrste čestice, ne talože se kada su okružene gasom; one umesto toga formiraju suspendovanu smešu koja se zove aerosol.

Nauka o aerosolima igra ključnu ulogu u razvoju bezdimnih proizvoda. Hemijska karakterizacija aerosola koji se udiše je imperativ, jer se hemikalije iz aerosola apsorbuju u telu i imaju biološka dejstva.

Dim cigarete je vrsta aerosola; pored kapljica vode, on sadrži više od 6000 različitih do sada otkrivenih hemikalija. U dimu cigarete prisutne su i čvrste ugljenične čestice, koje nastaju kao proizvod sagorevanja duvana.

Proizvodi sa nesagorevajućim duvanom i proizvodi sa e-parom takođe proizvode aerosole, ali se oni po svom sastavu umnogome razlikuju od dima cigarete. Budući da su ovi proizvodi dizajnirani da funkcionišu bez sagorevanja, u njihovim aerosolima nisu prisutne ugljenične čvrste čestice, već samo kapljice tečnosti.

 


Dim cigarete je vrsta aerosola; pored kapljica vode, on sadrži više od 6000 različitih do sada otkrivenih hemikalija. U dimu cigarete prisutne su i čvrste ugljenične čestice, koje nastaju kao proizvod sagorevanja duvana.

Ljudi često koriste reč „vejping“ (eng. vaping - udisanje pare) kada govore o korišćenju e-cigareta, a sam aerosol se često naziva „parom“.


Hemija aerosola

Koje sastojke sadrže bezdimni aerosoli i dim cigarete?

 

Mi u kompaniji PMI već više od decenije proučavamo hemijski sastav raznih aerosola.

Na osnovu smernica i propisa zdravstvenih autoriteta, kao što su SZO1, FDA2 i HC3, sastavili smo listu 58 hemikalija koje su od značaja za analizu dima cigarete i bezdimnih aerosola.

 

Ova lista sadrži sastojke koji mogu da predstavljaju rizik po zdravlje ljudi – iz tog razloga su naši proizvodi posebno dizajnirani da te rizike svedu na najmanju moguću meru. Pažljivo praćenje nam je omogućilo da utvrdimo da li efikasno možemo da ostvarimo naš cilj, a to je eliminisanje ili značajno smanjenje sadržaja ovih sastojaka.

Pored bavljenja poznatim sastojcima, sprovodimo i analize za otkrivanje sastojaka koji bi mogli da se pojave tokom razvoja naših proizvoda. Naši naučnici su morali da se izbore sa analitičkim izazovima da bi identifikovali i kvantifikovali ove sastojke, zbog njihove hemijske raznolikosti.

 

 

Platform 1 on average

Did you know?

Platform 1 on average emits 90-95% lower levels of HPHCs compared to a reference 3R4F research cigarette

Exploring the unknown

How do we screen for new compounds when we explore the unknown?

PMI 58 list of harmful

The PMI-58 list of harmful and potentially harmful constituents

What chemicals belong to the list of 58 components and why these ones?

[1] WHO Study Group on Tobacco Product Regulation Report on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation

[2] Harmful and Potentially Harmful Constituents in Tobacco Products and Tobacco Smoke; Established List

[3] Tobacco Reporting Regulations (SOR/2000-273)

Fizika aerosola

Veličina čestica aerosola

Veličina kapljica u aerosolu bilo kog bezdimnog proizvoda igra ključnu ulogu u udisanju. Nisu sve kapljice u bezdimnim aerosolima iste veličine: one se mere mikronima i većina čestica mora da bude manja od 2,5 mikrona da bi njihovo udisanje bilo moguće.


 

 

 

Merenje veličine kapljica aerosola bezdimnih proizvoda dovelo je do razvoja novih tehnika, budući da klasične metode nisu bile dizajnirane za tako fine sisteme koji se brzo menjaju, kao što su bezdimni aerosoli.

Prava veličina čestica obezbeđuje efikasnu isporuku nikotina. Praćenje veličina kapljica nije važno samo za procenu bioloških dejstava udisanja aerosola. Ono nam takođe omogućava da shvatimo da li se naši proizvodi ponašaju konzistentno u različitim uslovima.

 

 

Aerosol Droplet Size Distribution Measurement Instruments

PD_Distribution-Measurement
Kapljice treba da budu manje od 2,5 mikrometra da bi njihovo udisanje bilo moguće.

Nisu sve kapljice aerosola iste veličine.

 

Kvalitet vazduha u prostoriji

 

Bezdimni proizvodi su dizajnirani i za smanjenje broja hemikalija koje se oslobađaju u datom prostoru, u poređenju sa količinama koje oslobađa dim cigarete.

 


 


 

Laboratory

Assessing Indoor Air Quality for RRPs

Proizvodi u laboratoriji i proizvodi u stvarnom životu

Stabilnost i postojanost proizvoda

 

 

 

Šta se dešava kada naši proizvodi izađu iz laboratorije? Oni mogu da budu uskladišteni u magacinu tokom određenog vremenskog perioda i budu izloženi velikim promenama vlažnosti i temperature, zato se pažljivo razmatraju ovi parametri.

Takođe uzimamo u obzir činjenicu da različiti ljudi imaju različit način udisanja, te da se ti načini umnogome mogu razlikovati od uslova koji se simuliraju u laboratoriji, zato uzimamo u obzir najrazličitije režime udisanja.

Iz tog razloga, da bismo obezbedili da naša merenja odražavaju stvarne životne uslove, testiramo naše proizvode u različitim uslovima koji nalikuju mogućim scenarijima. Ove rezultate koristimo za kontinuirano unapređenje dizajna platformi. Time obezbeđujemo da sastav aerosola ostane unutar definisanih i podrazumevanih parametara kada se proizvodi koriste u stvarnom životu.

Execution stage IIS

Product Stability & Robustness

 

Razvojpostojanih proizvoda je samo prvi korak ka budućnosti bez duvanskog dima. Testovi toksičnosti, kliničke studije i prihvatanje od strane potrošača pružaju vredne informacije koje se konstantno koriste za dalji razvoj dizajna kako bismo postigli naš krajnji cilj - da budemo u stanju da pozitivno utičemo na zdravlje populacije.

 

 

Publications, posters and presentations