Da bi bezdimni proizvod uspešno smanjio štetnost, on mora da predstavlja manji rizik – u poređenju sa nastavkom pušenja – i da bude prihvatljiva alternativa za sadašnje punoletne pušače, da bi oni u potpunosti prešli na nju. Pored arome i drugih senzornih aspekata, unos nikotina sličan onom kod cigareta je važan da bi se postiglo prihvatanje od strane punoletnih pušača.

 

Bezdimni proizvodi sadrže nikotin – da li su ipak rizični?

 

Primera radi, u izveštaju američkog Ministarstva zdravlja za 2014. godinu navodi se da je više studija na životinjama pokazalo da konzumiranje nikotina kod adolescenata može da ugrozi kognitivni razvoj1.

Međutim, nekoliko nezavisnih studija je pokazalo da, iako nikotin nije bez rizika, on nije primarni uzrok oboljenja povezanih sa pušenjem2.

Većina štetnih dejstava izazvanih pušenjem cigareta uzrokovana je hemikalijama koje nastaju prilikom sagorevanja duvana.

Eliminisanje sagorevanja i posledično dramatično smanjenje nivoa štetnih sastojaka – poznatih kao štetni i potencijalno štetni sastojci ili HPHC  –predstavlja kamen temeljac razvoja bezdimnih proizvoda.

Uz smanjenje ili eliminisanje HPHC sastojaka, naš cilj je i da ponudimo ritual ukusa i nivo nikotina sličan cigaretama, kako bismo obezbedili da punoletni pušači koji bi inače nastavili da puše mogu u potpunosti da pređu na novu alternativu.


 

“Nikotin sam po sebi nije naročito opasan, i ako bi nikotin mogao da se obezbedi u obliku koji je prihvatljiv i efikasan kao zamena za cigarete, to bi moglo da spasi milione života.”

― Read the report of the Tobacco Advisory Group

[1] The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General

[2] Read the report of the Surgeon General.