Nuđenjem bezdimnih alternativa punoletnim pušačima može se smanjiti rizik od štetnosti. Verujemo da bi ovaj pristup trebalo da podrže javni zdravstveni organi, uz postojeće napore za prevenciju otpočinjanja pušenja i podsticanje prestanka pušenja.


Progresivnim regulatornim nadzorom moguće je zaštititi javno zdravlje, uz istovremeno omogućavanje punoletnim pušačima da pristupe bezdimnim proizvodima, kao i tačnim i nedvosmislenim informacijama o njima. Pristup takvim informacijama predstavlja zdravorazumski pristup javnom zdravlju.

Savremeni propisi treba da uzmu u obzir inovativnu prirodu bezdimnih proizvoda. Oni treba da obezbede ispunjavanje određenih standarda kvaliteta i performansi. Jasni naučni dokazi treba da pokažu njihov profil smanjenog rizika.

 


Naš dosadašnji doprinos

Naša opsežna procena Platforme 1 dostavljena je regulatornim organima u nekoliko zemalja. Decembra 2016. godine podneli smo zahtev za odobrenje duvanskog proizvoda sa izmenjenim rizikom (MRTP) američkoj Upravi za hranu i lekove, kao i slične zahteve regulatornim organima u nekoliko zemalja članica EU.

EU submission Tobacco Product Directive

FDA Modified Risk Tobacco Product Application

FDA Premarket Tobacco Product Application