Dana 5. decembra 2016. godine, kompanija PMI je podnela zahtev za odobrenje duvanskog proizvoda sa izmenjenim rizikom Centru za duvanske proizvode američke Uprave za hranu i lekove (FDA). Zahtev je sačinjen u skladu sa N>acrtom smernica za industriju, Zahtevima za odobrenje duvanskih proizvoda sa izmenjenim rizikom, koji je američka FDA izdala 2012. godine.

Modified Risk Tobacco Product Applications | Draft Guidance | FDA

 

Naš zahtev odražava temeljnu naučnu procenu potencijalnog smanjenja rizika Platforme 1 u poređenju sa cigaretama.


Američka FDA bila je prva regulatorna agencija u svetu koja je ustanovila okvir za dostavljanje podataka neophodnih za odobrenje zahteva za proizvode sa smanjenim rizikom i/ili smanjenim izlaganjem. Kompanija PMI je 24. januara 2018. godine predstavila Zahtev za odobrenje duvanskog proizvoda sa izmenjenim rizikom za Platformu 1 pred Naučnim savetodavnim odborom za duvanske proizvode (TPSAC) . 

Kompanija PMI je 8. juna 2018. godne podnela američkoj FDA dodatne rezultate kliničkih istraživanja i na taj način dopunila opsežnu bazu dokaza koja je već dostavljena agenciji.

Naučna provera naših zahteva je u toku.

 

Istraživanja u „Cube“ centru i van njega

SAZNAJTE VIŠE O ISTRAŽIVANJU U KOMPANIJI PMI