Mnoge zainteresovane strane, uključujući javne zdravstvene organizacije, zdravstvene radnike i zakonodavce, sada prepoznaju da su neophodni novi propisi koji bi dopunili strategije za prevenciju i prestanak pušenja. Jedan od primera je dopis koji su Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) dostavila 53 istaknuta zagovornika javnog zdravlja 2014. godine:

 

„Potencijal proizvoda koji smanjuju štetnost duvana da umanje učestalost oboljenja povezanih sa pušenjem je vrlo veliki, i ovi proizvodi bi mogli da predstavljaju neke od najvažnijih zdravstvenih inovacija 21. veka, i da možda spasu stotine miliona života”

 Letter to Margaret Chan from specialists in nicotine science and public health policy

 

 

Postizanje delotvornog smanjenja štetnosti duvana


Integrisanje smanjenja rizika i prihvatljivosti za sadašnje pušače

Da bi neka bezdimna alternativa bila uspešna u brzom smanjenju štetnosti u poređenju sa nastavkom pušenja, ona mora da ispuni dva kriterijuma: mora da bude naučno potkrepljena kao značajno manje štetna od cigareta; i treba da bude zadovoljavajuća za sadašnje pušače, da bi oni u potpunosti prešli na tu alternativu.

harma-reduction-eq-new-b

The Harm reduction equation presented at the E-cigarette summit by Clive Bates

 

Vodeći stručnjaci za duvansku politiku potvrđuju da uspešno smanjenje štetnosti zavisi od prihvatanja alternativnih proizvoda od strane pušača. Britanski Kraljevski koledž lekara je 2007. godine saopštio sledeće: „Alternativni izvori nikotina moraju da budu prihvatljivi za pušače kao zamena za cigarete...…”

A report by the Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians

As early as 1979, Dr Ernst Wynder noted:

Istraživanja... stoga treba da budu usmerena na razvoj [proizvoda] koji sadrži namanju moguću količinu štetnih elemenata za sva oboljenja povezana sa duvanom, ali koji će biti dovoljno prihvatljiv za najveći broj pušača…”

Institute of Medicine (US) Clearing the Smoke: assessing the science base for tobacco harm reduction


 

Naš pristup podrazumeva razvoj niza bezdimnih proizvoda, kako bi svaki pušač koji bi inače nastavio da puši cigarete mogao da pronađe odgovarajuću alternativu koja mu omogućava da u potpunosti pređe na nju.

 

Nastavak pušenja i prestanak pušenja

Osnova za poređenje u našem okviru procene