Od prvobitnog lansiranja 2014. godine u Nagoji, Japan, Platforma 1 je postala dostupna širom zemlje u Japanu, Italiji i Švajcarskoj. Od februara 2018. godine dostupna je u većim gradovima u više od 30 zemalja. Milioni pušača su već odlučili da se oslobode duvanskog dima sa Platformom 1.

Da bi se postigao najveći mogući uticaj na javno zdravlje, od suštinskog je značaja da punoletni pušači u potpunosti pređu na bezdimne alternative, a da nepušači u isto vreme ne počnu da puše u velikom broju.

Pokrenuta su legitimna pitanja u vezi sa javnim zdravljem, uključujući i to da li će bezdimni proizvodi povećati broj ljudi koji počinju da puše, ili dovesti do toga da se bivši pušači vrate pušenju. Kompanija PMI je preduzela korake za rešavanje ovih nedoumica. Primera radi, ustanovili smo sveobuhvatan program procene percepcije i ponašanja pre plasiranja na tržište, kao i studije dugoročnog nadzora, kako bismo pratili neželjene posledice.

  

Rigorozna nauka je u središtu našeg razvoja i procene bezdimnih proizvoda

Nauka koja stoji iza razvoja i procene bezdimnih proizvoda inspirisana je praksama koje se primenjuju u farmaceutskoj industriji za razvoj novih lekova. Pridržavamo se visokih naučnih standarda, i naši programi su usklađeni sa nacrtom smernica izdatim od strane američke Uprave za hranu i lekove (FDA) u njihovom Nacrtu smernica za duvanske proizvode sa izmenjenim rizikom (2012).

Istražite našu nauku