Một danh mục các sản phẩm không khói thuốc

Chúng tôi tin rằng việc cung cấp một danh mục bao gồm nhiều sản phẩm thay thế không khói thuốc là cần thiết để đảm bảo những người hút thuốc có thể chọn được một sản phẩm phù hợp để chuyển đổi hoàn toàn.

Tại sao việc này lại quan trọng?

IQOS_3_Holder_350x207

Platform 1

Platform 2

Platform 2

Platform 3

Platform 3

platform-4_1.1_small

Platform 4

Các sản phẩm thuốc lá làm nóng và các sản phẩm điện tử tạo hơi chứa nicotine

Chúng tôi hiện đang phát triển bốn nền tảng sản phẩm không khói thuốc, hai sản phẩm thuốc lá làm nóng và hai sản phẩm điện tử tạo hơi. Tất cả các nền tảng của chúng tôi được phát triển với tiêu chí cung cấp các sản phẩm thay thế ít gây hại giúp người hút thuốc trưởng thành có thể chuyển đổi hoàn toàn. Tất cả các sản phẩm mới phát triển của chúng tôi đều trải qua quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt, bao gồm đánh giá không thuộc lâm sàng và lâm sàng.


Trong hạng mục sản phẩm này, thuốc lá được làm nóng chứ không phải bị đốt cháy, điều này giúp giảm đáng kể mức độ các chất độc hại được sản sinh và hít vào so với khói thuốc lá điếu.

Danh mục nền tảng Platform 1

Sản phẩm nền tảng Platform 1 sử dụng hệ thống kiểm soát nhiệt bằng điện tử giúp làm nóng thuốc lá trong một khoảng nhiệt độ nhất định. Số liệu chi tiết về thí nghiệm và lâm sàng cho thấy được tiềm năng giảm thiểu rủi ro so với thuốc lá điếu.

Tìm hiểu cơ chế hoạt động của sản phẩm

Sản phẩm nền tảng Platform 2

Sản phẩm nền tảng Platform 2 dựa vào thiết kế của chính sản phẩm để kiểm soát quá trình làm nóng thuốc lá trong một khoảng nhiệt độ cụ thể. Nguồn nhiệt các-bon đặt tại phần đầu sản phẩm sẽ tạo ra nhiệt mà không cần hệ thống điện tử.

Tìm hiểu về Sản phẩm nền tảng Platform 2

 

Các sản phẩm điện tử tạo hơi cung cấp nicotine dưới dạng hơi mà không chứa thuốc lá. Các sản phẩm này hoạt động bằng cách làm bay hơi nicotine.

Sản phẩm nền tảng Platform 3

Một nền tảng mới tạo ra hơi chứa nicotine.

Tìm hiểu về Sản phẩm nền tảng Platform 3

Sản phẩm nền tảng Platform 4

Thiết bị sử dụng pin để làm bay hơi chất lỏng chứa nicotine.

Tìm hiểu về Sản phẩm nền tảng Platform 4

Bốn sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi

Tìm hiểu thêm