Danh mục nền tảng số 1 hiện nay bao gồm hai hệ thống thuốc lá làm nóng bằng điện tử của chúng tôi. Hệ thống đầu tiên là hệ thống bao gồm ba thành phần: một thiết bị sạc bỏ túi, một thiết bị sử dụng (tẩu) và sản phẩm thuốc lá làm nóng. Hệ thống thứ hai là một sản phẩm tích hợp, kết hợp thiết bị sử dụng (tẩu) với thiết bị sạc thành một thiết bị duy nhất, và cho phép sử dụng nhiều lần liên tiếp. Cả hai sản phẩm này đều gồm một hệ thống điện tử giúp làm nóng thuốc lá trong khoảng nhiệt độ được kiểm soát chính xác, không vượt quá 350°C. Kết quả này đạt được nhờ một lưỡi làm nóng (lưỡi gà), hoạt động như một dụng cụ làm nóng và có chức năng cảm biến nhiệt độ.


Danh mục nền tảng số 1 là danh mục phát triển nhất và được đánh giá kỹ lưỡng nhất trong số các danh mục nền tảng không khói thuốc của chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập được đầy đủ số liệu không thuộc lâm sàng và lâm sàng nhằm chứng minh rằng việc sử dụng sản phẩm không khói thuốc này có tiềm năng giảm thiểu rủi ro dẫn đến các bệnh liên quan đến hút thuốc lá điếu, so với việc tiếp tục hút thuốc lá điếu.

Theo dõi hình động để xem cách hoạt động của Danh mục nền tảng số 1 (Platform 1)

Để xem hình động của phiên bản Sản phẩm nền tảng Platform 1 cũ, nhấn vào đây.

Khi sản phẩm thuốc lá làm nóng được đặt vào thiết bị sử dụng (tẩu), lưỡi làm nóng (lưỡi gà) sẽ cắm vào phần có chứa thuốc lá của sản phẩm. Khi được bật lên, lưỡi làm nóng (lưỡi gà) sẽ đưa nhiệt độ của thuốc lá lên tối đa 350°C. Cùng với khả năng cảm biến nhiệt, lưỡi làm nóng đảm bảo nhiệt độ được duy trì không bao giờ vượt quá 350°C.

Phiên bản tích hợp của Sản phẩm nền tảng Platform 1 kết hợp thiết bị sử dụng với thiết bị sạc thành một thiết bị duy nhất chỉ cần phải sạc lại sau khi đã sử dụng ít nhất 10 lần. Không giống như phiên bản gốc, thiết kế tích hợp của Platform 1 cho phép sử dụng liên tục, chức năng này khuyến khích một số người hút thuốc chuyển sang dùng các sản phẩm thay thế tốt hơn so với việc hút thuốc lá điếu. 

Việc ra mắt một sản phẩm thứ hai của Danh mục nền tảng số 1 là phương thức tiếp cận của chúng tôi nhằm hướng đến việc phát triển một danh mục các sản phẩm không khói thuốc, để mỗi người tiếp tục hút thuốc lá điếu có thể tìm một sản phẩm thay thế phù hợp cho phép họ có thể chuyển đổi hoàn toàn.

 

 

Hồ sơ đăng ký Sản Phẩm Thuốc Lá Giảm Thiểu Rủi Ro cho Platform 1 đã được đệ trình tới FDA Hoa Kỳ.

Chúng tôi đã chứng minh về mặt khoa học rằng trong quá trình Danh mục nền tảng Platform 1 hoạt động, phản ứng đốt cháy không diễn ra, và hơi (aerosol) tạo ra chứa hàm lượng các Hợp Chất Có Hại và Có Tiềm Năng Gây Hại (HPHC) thấp hơn trung bình 90-95% so với khói thuốc của mẫu 3R4F thuốc lá điếu đối chiếu sử dụngtrong nghiên cứu thuốc lá.

thumb 3 and multi on blue

Cập nhật Công nghệ: Platform 1

Consumers accept

Người hút thuốc đang đổi sang dùng các sản phẩm thay thế không khói thuốc của chúng tôi