Mục tiêu của chúng tôi là phát triển và đánh giá nhiều sản phẩm không khói thuốc khác nhau để người hút thuốc trưởng thành - những người không bỏ mà vẫn tiếp tục hút thuốc lá điếu, chấp nhận chúng.

Chỉ có thể đạt được tiến bộ trong sức khỏe công cộng nếu một số lượng tối đa những người trưởng thành đang hút thuốc hoàn toàn chuyển sang dùng các sản phẩm thay thế không khói thuốc. Đây là những sản phẩm đã được chứng minh khoa học là giảm thiểu rủi ro hơn so với thuốc lá điếu.

 

 

Realizing Risk Reduction

Hiểu về cách giảm thiểu rủi ro cho người hút thuốc

Tại sao các sản phẩm không khói thuốc vẫn chứa nicotine?

TÌM HIỂU THÊM