Những Phát Hiện Của Chúng Tôi

Chúng tôi cam kết chia sẻ kết quả của mình trong quá trình phát triển và đánh giá khoa học về các sản phẩm. Đọc về các phát hiện quan trọng nhất của chúng tôi trong các bài báo, thuyết trình và thử nghiệm lâm sàng đã đăng ký.

Chúng tôi đã đúc kết được những gì cho đến nay...

Phương Thức Tiếp Cận Khoa Học Của Chúng tôi

Phương pháp đánh giá khoa học của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở phối hợp giữa các phương thức và chuyên môn từ các lĩnh vực hóa học, sinh học, tin học và y học. Quy trình thực hành của chúng tôi được lấy cảm hứng từ ngành công nghiệp dược phẩm và phù hợp với dự thảo hướng dẫn do Trung tâm về Các sản phẩm Thuốc lá của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Hoa Kỳ ban hành năm 2012.

Hiểu về phương pháp đánh giá khoa học của chúng tôi

Các Nhà Khoa Học Của Chúng Tôi

Hơn 400 nhà khoa học và chuyên gia khoa học cùng hợp tác để phát triển và đánh giá các sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên trình bày kết quả của mình tại các hội nghị khoa học và quản lý.

Gặp gỡ các nhà khoa học của chúng tôi

Mạng Lưới Của Chúng Tôi

Chúng tôi có một mạng lưới toàn cầu với nhiều đối tác nghiên cứu và các cơ sở Nghiên cứu & Phát triển của chúng tôi được đặt tại Thụy Sỹ và Singapore.

Khám phá mạng lưới của chúng tôi

Trải nghiệm tham quan thực tế ảo bên trong Trung Tâm

Khám phá các phòng nghiên cứu của chúng tôi thông qua trải nghiệm tương tác

Bắt đầu trải nghiệm tham quan

Thư Viện Của Chúng Tôi

Đọc các ấn phẩm khoa học và xem các bài trình bày mới nhất của chúng tôi về các sản phẩm không khói thuốc.

Khám phá thư viện khoa học