Các nghiên cứu lâm sàng của chúng tôi cung cấp dữ liệu nghiên cứu trên đối tượng con người về việc sử dụng và chấp nhận các sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi. Nghiên cứu lâm sàng còn cho biết tiềm năng giảm thiểu tiếp xúc với các chất độc hại và giảm thiểu rủi ro mắc bệnh liên quan đến hút thuốc lá điếu so với việc tiếp tục hút thuốc lá điếu.

 

 

Để đánh giá liệu một sản phẩm có thể được người hút thuốc trưởng thành chấp nhận hay không, chúng tôi tiến hành các nghiên cứu lâm sàng về Dược Động Học/Dược Lực Học

Để người hút thuốc trưởng thành chấp nhận các sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi như là một sản phẩm thay thế khả thi cho việc hút thuốc lá điếu, điều quan trọng là họ phải có được trải nghiệm thỏa mãn tương tự như hút thuốc lá điếu. Vị thuốc, cảm nhận và trải nghiệm trong quá trình sử dụng, và độ truyền dẫn nicotine là những yếu tố quan trọng để đạt được điều này. Các nghiên cứu về dược động học của chúng tôi đo lường lượng nicotine được hấp thụ vào cơ thể sau một lần sử dụng sản phẩm không khói thuốc, và thời gian lượng nicotine này tồn tại trong cơ thể. Chúng tôi cũng đo lường mức độ thèm hút thuốc của đối tượng nghiên cứu và ấn tượng đầu tiên của họ về trải nghiệm sử dụng sản phẩm.

 

Các nghiên cứu lâm sàng giúp chúng tôi hiểu về mức các Hợp Chất Có Hại và Có Tiềm Năng Gây Hại hay (HPHC) mà người tham gia nghiên cứu đã tiếp xúc trong quá trình trải nghiệm sản phẩm

 

Các sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi được thiết kế để tạo ra một lượng các Hợp Chất Có Hại và Có Tiềm Năng Gây Hại (HPHC) cực thấp. Các Nghiên Cứu Giảm Tiếp Xúc của PMI xác minh rằng những người hút thuốc chuyển sang sử dụng sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi thực sự tiếp xúc với lượng HPHC ít hơn so với những người tiếp tục hút thuốc lá điếu trong điều kiện lâm sàng. Mức tiếp xúc với HPHC của những người sử dụng sản phẩm không khói thuốc trong quá trình nghiên cứu có thể được đánh giá bằng cách xác định lượng sản phẩm phân rã từ các hợp chất này – còn được gọi là dấu ấn sinh học của quá trình tiếp xúc.

 

 

Các nghiên cứu lâm sàng có thể cung cấp thông tin về rủi ro dẫn đến các bệnh liên quan đến hút thuốc lá điếu

Liệu mức giảm thiểu tiếp xúc đo được trong các Nghiên Cứu Giảm Thiểu Tiếp xúc của chúng tôi có tác động tích cực tới sức khỏe không? Chúng tôi trả lời câu hỏi này thông qua các Nghiên Cứu Phản Ứng Tiếp xúc.

Chúng tôi đã hoàn thành một nghiên cứu kéo dài 12 tháng trên danh mục Platform 1 và công bố kết quả của sáu tháng đầu tiên. Dữ liệu từ sáu tháng tiếp theo của nghiên cứu đang được phân tích và sẽ được công bố sớm.

Một ví dụ về thông số đo lường trong nghiên cứu này là mức cholesrerol trong máu. Các tài liệu y khoa đã chỉ ra rằng hút thuốc lá có thể làm giảm lượng cholesterol HDL và làm tăng lượng cholesterol LDL. Bỏ thuốc lá có thể giúp đảo ngược tình trạng mất cân bằng giữa HDL và LDL. Trong các nghiên cứu chúng tôi, chúng tôi đã nghiên cứu xem liệu việc chuyển đổi sang sử dụng các sản phẩm không khói thuốc có thể phục hồi lại cân bằng hay không, cùng với các chỉ số khác thể hiện thay đổi tích cực về rủi ro trên các đối tượng tham gia nghiên cứu.

Tất cả các nghiên cứu lâm sàng của chúng tôi đều được tiến hành dưới sự hợp tác với Các Tổ Chức Nghiên Cứu Lâm sàng (CRO), và được thực hiện tuân theo Tiêu Chuẩn Thực Hành Lâm Sàng Tốt (GCP). Chúng tôi đăng ký tất cả các nghiên cứu của mình lên trang www.clinicaltrials.gov và thường xuyên công bố các dữ liệu mới nhất từ các nghiên cứu của chúng tôi trên các ấn phẩm khoa học bình duyệt.


Our network

Cơ sở nghiên cứu lâm sàng của chúng tôi

Lab

PMI thực hiện nghiên cứu lâm sàng như thế nào?

Clinical_Studies _Format_thumb

Tìm hiểu nhanh về nghiên cứu lâm sàng của chúng tôi