Chúng tôi tiến hành các nghiên cứu dài hạn và theo dõi các biểu hiện có liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của người dùng với mục đích theo dõi các tác động lâu dài trên người hút thuốc đã chuyển sang sử dụng các sản phẩm của chúng tôi.

Bằng chứng trước khi đưa ra thị trường được thu thập cho đến nay về các sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi cho thấy rất nhiều triển vọng, ví dụ như tiềm năng ít rủi ro hơn cho người hút thuốc chuyển đổi hoàn toàn so với việc tiếp tục hút thuốc lá điếu. Để biết các sản phẩm của chúng tôi có đủ tiềm năng tạo ra tác động tích cực đến sức khỏe cộng đồng trên thực tế, việc theo dõi các sản phẩm này kể cả khi chúng đã được ra mắt trên thị trường là rất quan trọng. Chúng tôi thu thập thông tin để xác minh liệu các bệnh liên quan đến hút thuốc lá điếu có được giảm thiểu và liệu các hệ quả không muốn có xảy ra tại thời điểm ra mắt trên thị trường hay không.

Chúng tôi kết hợp nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau, bao gồm giám sát an toàn, nghiên cứu lâm sàng và nghiên cứu dịch tễ học. Điều này giúp chúng tôi từng bước có được một bức tranh rõ nét hơn về tiềm năng giảm thiểu rủi ro của các sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi.


Latest_versionLTA2 (2)-01

 

 

Giám sát an toàn giúp thu thập thông tin liên quan đến sức khỏe từ người tiêu dùng

 

Chúng tôi đã thiết lập một chương trình giám sát an toàn sau khi bán ra thị trường để người tiêu dùng có thể báo cáo bất kỳ biến cố bất lợi nào liên quan đến sức khỏe xảy ra khi sử dụng các sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi.

Chúng tôi liên tục theo dõi những thông tin này nhằm xác định các mối lo ngại tiềm ẩn về tính an toàn và báo cáo chúng tới các cơ quan quản lý nếu cần thiết.

 

Những nghiên cứu đầu tiên của chúng tôi

Các nghiên cứu tiêu biểu tại một thời điểm và nghiên cứu đoàn hệ (một dạng của nghiên cứu y khoa được dùng để điều tra nguyên nhân bệnh) giúp chúng tôi đánh giá tỷ lệ và hành vi sử dụng thuốc lá và nicotine. Các nghiên cứu này đồng thời cung cấp thông tin về ảnh hưởng của các sản phẩm không khói thuốc tới sức khỏe.

Những kết quả từ đợt đầu tiên của Nghiên Cứu Đoàn hệ Sau Khi Bán Ra Thị Trường Nhật Bản

 

 

Chúng tôi đã ước tính tác động của việc sử dụng các sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi đối với sức khỏe của cộng đồng

 

Thói quen hút thuốc của mỗi người rất khác nhau và các bệnh liên quan đến hút thuốc lá điếu đều phức tạp và sau rất nhiều năm mới phát bệnh. Làm thế nào để có thể ước tính tác động của việc sử dụng sản phẩm giảm thiểu rủi ro (RRP) đối với sức khỏe chung của cộng đồng trước nhiều năm?

Để ước tính tác động của sản phẩm giảm thiểu rủi ro (RRP*) tới sức khỏe ở trên quy mô rộng, chúng tôi đã xây dựng một mô hình dịch tễ học dựa trên các mô phỏng toán học sử dụng dữ liệu thực tế có sẵn. Mô hình này đáp ứng các yêu cầu của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Hoa Kỳ.

Xem nguồn của chúng tôi từ bài Thống kê Quốc tế Về Hút Thuốc Lá

Chúng tôi xây dựng mô hình - mô hình Tác động Sức khỏe Cộng Đồng - dựa trên tỷ lệ hút thuốc, lịch sử hút thuốc cá nhân và quy mô dân số, sử dụng dữ liệu thu thập từ các quốc gia khác nhau, như Hoa Kỳ, Đức, Vương quốc Anh và Nhật Bản. Chúng tôi đã kết hợp dữ liệu này với tỷ lệ tử vong của các bệnh liên quan đến hút thuốc lá điếu được xác định bởi Tổ Chức Y Tế Thế Giới.

Kết quả của mô hình Tác Động Sức Khỏe Cộng Đồng giúp chúng tôi dự liệu được rất nhiều tình huống phức tạp, bao gồm các giả định khác nhau về khả năng giảm thiểu rủi ro của việc sử dụng các sản phẩm không khói thuốc so với việc tiếp tục hút thuốc lá điếu. Mô hình này cũng kết hợp dữ liệu về những người không hút thuốc, từ đó đưa ra ước tính về tác động tới sức khỏe cộng đồng nói chung.

Những dữ liệu này rất có ích bởi vì chúng có sẵn ngay tại thời điểm hiện tại, trước khi thu được kết quả thực từ các nghiên cứu dài hạn. Cho đến giờ, kết quả của mô hình cho thấy các sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi có thể làm giảm tác hại của các bệnh liên quan đến hút thuốc lá điếu tới cộng đồng.

 

Tìm hiểu về kết quả bình duyệt của mô hình.

Tìm hiểu thêm về các ước tính của mô hình.