Các sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi có tiềm năng giảm rủi ro hơn cho người hút thuốc đã chuyển hoàn toàn sang dùng sản phẩm và giảm tác hại tới cộng đồng nói chung. Việc hiểu rõ cách các sản phẩm không khói thuốc được cộng đồng nhìn nhận và cách người dùng sẽ đánh giá các sản phẩm này thế nào là rất quan trọng để xác định các sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi có thể ảnh hưởng tới cộng đồng như thế nào.

 

 

PBA

   

What is the effect of RRPs

   

Truyền thông là chìa khóa

Chúng tôi coi trọng việc người tiêu dùng hiểu được rằng các sản phẩm không khói thuốc của chúng tôi cũng không hoàn toàn vô hại. Chúng được thiết kế và dành cho người hút thuốc trưởng thành vẫn muốn tiếp tục hút thuốc. Các sản phẩm này không dành cho người chưa từng hút thuốc hoặc người từng hút thuốc đã bỏ thuốc lá. Vì vậy, truyền thông hiệu quả tới những người đang hút thuốc là rất quan trọng. Như đã được giải thích trong mục Nhận thức về Giảm thiểu Rủi ro, chỉ khi các đối tượng đang hút thuốc chuyển hoàn toàn sang sử dụng các sản phẩm không khói thuốc thì tác động tích cực nhất tới sức khỏe cộng đồng mới có thể đạt được.

Chúng tôi đã tiến hành nhiều nghiên cứu dựa trên khảo sát và câu hỏi để điều tra ảnh hưởng của việc giới thiệu các sản phẩm không khói thuốc đến:

1. Hành vi sử dụng thuốc lá của những người hút thuốc trưởng thành

2. Ý định hút thuốc lá của những người trưởng thành không hút thuốc

3. Sự hiểu biết của người tiêu dùng về thông điệp của sản phẩm và nhận thức về các rủi ro

Bạn có thể đọc các áp phích khoa học và bài trình bày khoa học của chúng tôi để tìm hiểu về các kết quả mới nhất.

Các sản phẩm không khói thuốc được thiết kế nhằm giảm tác hại của việc hút thuốc lá điếu. Sản phẩm dành riêng cho những người hút thuốc trưởng thành vẫn muốn tiếp tục sử dụng thuốc lá hoặc nicotine. Chúng không dành cho người thuốc đã cai nghiện thuốc lá và nicotine, hoặc cho những người chưa từng sử dụng thuốc lá điếu hoặc các sản phẩm thuốc lá khác. Hơn nữa, các sản phẩm này không nên được sử dụng như là một công cụ để bỏ thuốc.

Những Phát Hiện Của Chúng Tôi

Chúng tôi cam kết chia sẻ kết quả của mình trong quá trình phát triển và đánh giá khoa học về các sản phẩm. Đọc về các phát hiện quan trọng nhất của chúng tôi trong các bài báo, thuyết trình và thử nghiệm lâm sàng đã đăng ký.

Chúng tôi đã đúc kết được những gì cho đến nay...