Quá trình phát triển nền tảng sản phẩm của chúng tôi tuân theo nguyên tắc “Chất Lượng đến từ Thiết Kế”. Điều này có nghĩa là các sản phẩm của chúng tôi được thiết kế đặc biệt nhằm loại bỏ hoặc giảm lượng Hợp Chất Độc Hại hoặc Có Tiềm Năng Gây Hại HPHC trong hơi (aerosol) so với lượng có trong khói thuốc lá điếu.

Khoa Học về Hơi (Aerosol)

 

 

Các hạt có kích thước rất nhỏ, ví dụ như các hạt sương nhỏ hay các hạt rắn mịn, không lắng xuống khi bị không khí bao quanh, thay vào đó chúng tạo thành một hỗn hợp lơ lửng trong không khí gọi là hơi (aerosol).

Khoa Học về Hơi (Aerosol) đóng vai trò nền tảng trong việc phát triển các sản phẩm không khói thuốc. Đặc tính hóa học của hơi (aerosol) được hít vào là một yếu tố đặc biệt quan trọng, vì các hợp chất thể hơi (aerosol) được hấp thụ vào trong cơ thể và có tác động sinh học.

Khói thuốc lá điếu là một dạng hơi (aerosol). Tuy nhiên, ngoài các giọt nước nhỏ li ti, khói thuốc lá điếu còn được xác định có chứa hơn 6000 hợp chất khác nhau. Khói thuốc lá điếu cũng chứa các hạt chứa thành phần các-bon rắn, được hình thành từ quá trình đốt cháy thuốc lá.

Các sản phẩm thuốc lá làm nóng (nung nóng) và sản phẩm tạo hơi bằng điện tử cũng tạo ra hơi (aerosol), nhưng loại hơi (aerosol) này có thành phần rất khác biệt so với khói thuốc lá điếu. Do các sản phẩm này được thiết kế để hoạt động mà không tạo phản ứng cháy, hơi (aerosol) của chúng không có các hạt rắn chứa thành phần các-bon, mà chỉ có các hạt nhỏ ở thể lỏng.

 


Khói thuốc lá điếu là một dạng hơi (aerosol). Tuy nhiên, ngoài các giọt nước nhỏ li ti, khói thuốc lá điếu còn được xác định có chứa hơn 6000 hợp chất khác nhau. Khói thuốc lá điếu cũng chứa các hạt chứa thành phần các-bon rắn, được hình thành từ quá trình đốt cháy thuốc lá.

- Người ta thường sử dụng từ “vaping” khi nói đến việc sử dụng thuốc lá điện tử, và “vapor” khi nói đến phần hơi (aerosol).


Hóa Học Hơi (Aerosol)

Những hợp chất nào được tìm thấy trong hơi (aerosol) của các sản phẩm không khói thuốc và trong khói thuốc lá điếu?

 

Tại PMI, chúng tôi đã nghiên cứu thành phần hóa học của nhiều loại hơi (aerosol) khác nhau suốt hơn một thập kỷ.

Dựa vào các hướng dẫn và quy định của các cơ quan y tế, như WHO1, FDA2 và HC3, chúng tôi đã tổng hợp được một danh sách gồm 58 hóa chất liên quan khi phân tích khói thuốc lá điếu và hơi (aerosol) không khói thuốc.

Danh sách gồm các hợp chất có thể gây rủi ro tới sức khỏe con người – vì vậy chúng tôi đã đặc biệt thiết kế sản phẩm của mình sao cho các hợp chất gây hại này sẽ giảm xuống mức thấp nhất có thể. Qua quá trình giám sát cẩn trọng, chúng tôi có thể xác định được liệu mục tiêu loại bỏ hoặc giảm thiểu phần lớn các hợp chất này có đạt được một cách hiệu quả hay không.

Không chỉ nhắm tới những hợp chất đã được biết đến, chúng tôi còn tiến hành các phân tích để xác định những hợp chất có thể xuất hiện trong quá trình phát triển sản phẩm. Vì sự đa dạng trong thành phần hóa học của các hóa chất, các nhà khoa học của chúng tôi đã phải trải qua nhiều thách thức trong quá trình phân tích để có thể xác định và đo lường được các hợp chất này.

 

Platform 1 on average

Bạn có biết?

Platform 1 loại bỏ trung bình 95% hàm lượng các chất HPHC so với hàm lượng tìm thấy trong thuốc lá điếu tham chiếu 3R4F

Exploring the unknown

Chúng tôi sàng lọc các chất mới khi phân tích các hợp chất chưa xác định như thế nào?

PMI 58 list of harmful

Danh sách 58 hợp chất có hại hoặc có tiềm năng gây hại của PMI

Các hóa chất nào nằm trong danh sách 58 chất này và lý do vì sao

[1] Nhóm Nghiên cứu của WHO về Quy định của Sản Phẩm Thuốc Lá Báo Cáo về Cơ Sở Khoa Học của Quy Định về Sản Phẩm Thuốc Lá

[2] Các Hợp Chất Có Hại và Có Tiềm Năng Gây Hại trong các Sản phẩm Thuốc lá và Khói Thuốc lá; Danh sách Tổng hợp

[3] Các Quy Định Về Báo Cáo Thuốc Lá (SOR/2000-273)

Vật Lý Học Hơi (Aerosol)

Kích Thước Của Hơi (Aerosol)

Kích thước của các giọt nước nhỏ trong hơi (aerosol) của sản phẩm không khói thuốc đóng vai trò rất quan trọng trong việc hít vào. Các giọt nước nhỏ trong hơi (aerosol) không khói thuốc không có cùng kích thước: kích thước của chúng nằm trong khoảng micromet và phần lớn các hạt cần phải nhỏ hơn 2,5 micromet để có thể hít vào được.


 

 

 

Việc đo kích thước các giọt nước nhỏ trong hơi (aerosol) của sản phẩm không khói thuốc đã dẫn đến sự phát triển của các kỹ thuật mới, vì các phương pháp cổ điển không được thiết kể để sử dụng được cho các kết cấu nhỏ li ti và biến đổi nhanh như hơi (aerosol) không khói thuốc.

Các hạt mang đúng kích thước sẽ đảm bảo nicotine được truyền dẫn một cách hiệu quả. Việc theo dõi kích thước của các giọt nhỏ không chỉ quan trọng trong việc đánh giá các tác động sinh học của việc hít vào hơi (aerosol). Việc này còn cho phép chúng tôi hiểu liệu các sản phẩm có hoạt động nhất quán dưới các điều kiện khác nhau hay không.

 

 

Các Công cụ Đo lường Kích thước các Giọt nước nhỏ

PD_Distribution-Measurement
Các giọt nước nhỏ cần phải nhỏ hơn 2.5 micrometer để có thể hít vào được.

Các giọt nước nhỏ không có cùng kích thước.

 

Chất Lượng Không Khí Trong Nhà

 

Các sản phẩm không khói thuốc được thiết để để giảm số lượng chất hóa học thải ra vào một không gian nhất định, so với lượng được thải ra của khói thuốc lá điếu.

 


 

Laboratory

Đánh Giá Chất Lượng Không Khí Trong Nhà cho Các sản phẩm Giảm thiểu Rủi ro RRP

Các sản phẩm trong phòng thí nghiệm và trong thực tế

Tính Ổn Định và Hiệu Quả


Điều gì xảy ra khi các sản phẩm của chúng tôi rời khỏi phòng thí nghiệm? Các sản phẩm có thể được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định và được tiếp xúc với nhiều điều kiện độ ẩm và nhiệt độ rất khác nhau, vì vậy chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng về những tham số này.

Chúng tôi cũng cân nhắc các hành vi hút thuốc khác nhau của nhiều người, và những hành vi này có thể rất khác so với các điều kiện mô phỏng trong phòng thí nghiệm trừ khi chúng tôi đảm bảo sử dụng nhiều chế độ hút thuốc khác nhau.

Vì vậy, để đảm bảo những tính toán của chúng tôi cũng đúng với những điều kiện trong thực tế, chúng tôi thử nghiệm các sản phẩm của mình trong một loạt các điều kiện giống với những trường hợp có thể xảy ra. Chúng tôi sử dụng những kết quả này để liên tục cải thiện thiết kế của các nền tảng sản phẩm. Điều này đảm bảo rằng khi các sản phẩm được sử dụng trên thực tế, thành phần trong hơi (aerosol) sẽ nằm trong các thông số đã được xác định và hiểu rõ.

Execution stage IIS

Tính Ổn định & Hiệu quả của Sản phẩm

 

Phát triển các sản phẩm hiệu quả mới chỉ là bước đầu cho một tương lai không khói thuốc. Các thí nghiệm kiểm tra độc tính, nghiên cứu lâm sàng và sự chấp nhận của người tiêu dùng cung cấp những thông tin có giá trị giúp chúng tôi liên tục cải thiện thiết kế của mình để đạt được mục tiêu cuối cùng là mang lại những ảnh hưởng tích cực tới sức khỏe cộng đồng.

 

 

Ấn phẩm, áp phích, và các bài thuyết trình