Sau khi một sản phẩm đã được phát triển và chứng minh là tạo ra mức các Hợp Chất Có Hại và Có Tiềm Năng Gây Hại (HPHC) trong hơi (aerosol) thấp hơn so với mức có trong khói thuốc lá điếu, sản phẩm sẽ tiếp tục trải qua bước Đánh Giá Độc Học.

 

 

Đánh Giá Độc Học cho chúng tôi biết về mức độ mà hơi (aerosol) từ một sản phẩm giảm thiểu rủi ro (RRP) có thể gây hại cho một cơ thể sống so với khói thuốc lá điếu, và liệu tổn hại đó có khả năng kích thích cơ chế sinh học dẫn đến hình thành các bệnh liên quan đến thuốc lá hay không.

Cần lưu ý rằng chỉ riêng dữ liệu về độc tính không đủ để làm cơ sở chứng minh việc đổi sang sử dụng các sản phẩm không khói thuốc có thể giảm thiểu rủi ro so với việc tiếp tục hút thuốc lá điếu.Vì vậy, cần có thêm các nghiên cứu lâm sàng chuyên biệt để trả lời các câu hỏi này. Vì thế, đánh giá độc học cung cấp chỉ số rất hữu ích về việc giảm thiểu rủi ro, cũng như đem lại sự tin tưởng để tiến hành các nghiên cứu lâm sàng. Kết quả từ các nghiên cứu độc học còn có thể bổ sung cho dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng.


Đánh giá độc học giúp dự đoán liệu việc sử dụng một sản phẩm không khói thuốc có khả năng ít gây hại hơn so với việc tiếp tục hút thuốc lá điếu hay không.

 

 

Độc Học Quy Định tập trung đánh giá độc tính của các sản phẩm trên tế bào nuôi trong phòng thí nghiệm và trên động vật thí nghiệm. Mục đích chính của Độc Học Quy Định là để cung cấp dữ liệu cho các cơ quan quản lý về việc liệu các sản phẩm của chúng tôi có đáp ứng các tiêu chuẩn chấp nhận mà các cơ quan đã đặt ra hay không. Các tiêu chí bao gồm các điều kiện về sản xuất và là điều kiện tiên quyết để tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Về trường hợp của các sản phẩm thuốc lá không khói thuốc, mục đích là để chứng minh độc tính của hơi (aerosol) từ các sản phẩm không khói thuốc này thấp hơn so với khói từ thuốc lá điếu.

Đánh giá Độc Học Quy Định được tiến hành tuân thủ theo Tiêu Chuẩn Thực Hành Tốt Phòng Kiểm nghiệm (GLP). GLP đảm bảo tính đồng nhất, nhất quán, độ tin cậy, độ tái lặp, chất lượng và tính toàn vẹn về mặt phương pháp của các thí nghiệm kiểm tra và kết quả.

 

 

 

PMI đi đầu trong việc sử dụng sinh học hệ thống và áp dụng nó vào nghiên cứu độc học. Chúng tôi không những tận dụng những kỹ thuật sinh học và máy tính tiên tiến nhất hiện nay mà còn dẫn đầu trong việc nghiên cứu về những phương pháp mới có tiềm năng trở thành tiêu chuẩn mới của tương lai. Hơn nữa, chúng tôi sở hữu một chương trình kiểm duyệt toàn diện nhằm chia sẻ các thuật toán chúng tôi phát triển và các dữ liệu chúng tôi thu thập được. Chúng tôi cung cấp đầy đủ dữ liệu qua việc kêu gọi ý kiến đóng góp của các chuyên gia (expert crowdsourcing) trong cộng đồng để có thể nghiên cứu kỹ lưỡng và phân tích, đồng thời chủ động so sánh các kết quả của họ với kết quả của mình.


 

Các phương pháp cải tiến trong độc học

TÌM HIỂU VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG ĐỘC HỌC