Hiện nay, nhiều bên liên quan bao gồm các tổ chức y tế công cộng, các chuyên gia và cơ quan quản lý y tế đã nhận ra rằng các chính sách mới cần được đưa ra để bổ sung cho các chiến lược phòng ngừa và cai thuốc lá. Một ví dụ là bức thư gửi đến WHO của 53 nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực y tế công cộng vào năm 2014:

 

“Các sản phẩm giảm thiểu tác hại của thuốc lá có tiềm năng rất lớn trong việc giảm gánh nặng của bệnh liên quan đến hút thuốc, những sản phẩm này có thể là một trong những sáng kiến về sức khỏe quan trọng nhất của thế kỷ 21, có khả năng cứu sống hàng trăm triệu mạng người.”

 Thư của các chuyên gia về khoa học nicotine và chính sách y tế công cộng gửi Margaret Chan

 

 

Thực hiện giảm thiểu tác hại của thuốc lá một cách hiệu quả


Kết hợp giảm thiểu rủi ro và sự chấp nhận của người đang hút thuốc

Để bất kỳ sản phẩm thay thế không khói thuốc nào thành công trong việc nhanh chóng giảm thiểu tác hại so với việc tiếp tục hút thuốc, các sản phẩm đó cần đáp ứng hai tiêu chí: phải được chứng minh khoa học là có tác hại ít hơn đáng kể so với thuốc lá điếu; và cần thỏa mãn nhu cầu của người đang hút thuốc để họ có thể chuyển đổi hoàn toàn.

harma-reduction-eq-new-b

Công thức Giảm Thiểu Tác Hại do Clive Bates trình bày tại Hội nghị thượng đỉnh về Thuốc lá điện tử

 

Các chuyên gia hàng đầu về chính sách thuốc lá công nhận rằng sự thành công trong giảm thiểu tác hại của thuốc lá phụ thuộc vào việc người hút thuốc chấp nhận dùng các sản phẩm thay thế. Năm 2007, Royal College of Physicians (Đại học Y Hoàng gia Anh) đã nêu rõ:

“Các sản phẩm nicotine thay thế cần phải được người hút thuốc chấp nhận như là sản phẩm thay thế cho thuốc lá điếu…”

Đọc báo cáo của Nhóm Cố vấn về Thuốc lá

Ngay từ năm 1979, Bác sĩ Ernst Wynder đã lưu ý:

“Nghiên cứu…cần trực tiếp hướng tới việc phát triển một [sản phẩm] chứa các thành phần gây hại ít nhất có thể tới các loại bệnh liên quan đến thuốc lá, nhưng đó phải là một sản phẩm có thể được đông đảo những người hút thuốc chấp nhận…”

Đọc bài Viện Y học (Hoa Kỳ) Loại bỏ Khói thuốc: đánh giá cơ sở khoa học để giảm thiểu tác hại của thuốc lá


 

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi là phát triển một danh mục các sản phẩm không khói thuốc, để mỗi người hút thuốc tiếp tục hút thuốc lá điếu đều có thể tìm được một sản phẩm thay thế phù hợp để chuyển đổi hoàn toàn.

 

Consumers-Accept-2_500x250

Người hút thuốc đang đổi sang dùng các sản phẩm thay thế không khói thuốc của chúng tôi

Tiếp tục hút thuốc và cai thuốc lá

Cơ sở cho việc so sánh trong khung đánh giá của chúng tôi